Μετάβαση στην πλατφόρμα που υποστήριξε τα μαθήματα κατά τα σχολικά έτη 2010-2019

Click http://elearning.didedra.gr/ link to open resource.